Audit & Review

Audit & Review OÜ on 2020.aastal asutatud audiitorettevõte, mis on spetsialiseerunud audiitorteenuste pakkumistele erineva suuruse ja tegevusvaldkondadega Eesti ettevõtetele.

Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset audiitorteenust. Peame oluliseks usalduslikku kliendisuhet, mis baseerub lojaalsusel ja meile usaldatud konfidentsiaalse info hoidmisel. Meie eesmärgiks on suurendada klientide finantsedu ja finantsstabiilsust läbi avalikkusele antava kindlustunde ning seeläbi vähendada finantsriske.

Pikaajalise kogemuse ja jätkuva enesetäiendamise tulemusel omame põhjalikke erialaseid teadmisi raamatupidamisest, finantsaruandluse- ja auditeerimisstandarditest, maksustamisest ja erinevatest kaasustest. Ühildades kliendi vajadused ja meie praktilised teadmised soovime luua kliendi tegevusele lisandväärtust.

KVALITEET

Meie jaoks tähendab kvaliteet, mille saavutame vaid piisavalt põhjaliku tööga,  korrektset ja seadustele vastavat audiitorteenust. 

KOOSTÖÖ

Töötame oma kliendiga ühtse meeskonnana ning suhtleme avatud meelega.

ARENG

Oleme avatud uutele teadmistele ning täiendame end pidevalt.