Tuulika Nikkarinen, vandeaudiitor

Tutvustus

Tuulika on olnud enam kui 12 aastat tegev auditi valdkonnas, esmalt audiitori assistendina, seejärel juba projektijuhina. 2016.a sai Tuulika ka vandeaudiitori kutse. Aastatega saadud kogemus on väga mitmekülgne – erinevate positsioonide käigus on tulnud auditeerida väga erinevate tegevusaladega ettevõtteid, mis on erinenud nii oma suuruse kui struktuuri poolest. Tuulika tunneb hästi Eesti finantsaruandluse standardit. Lisaks audititele ja ülevaatustele kuulub Tuulika töövõttude hulka ka pakendiaruande audiitorkontroll.

Töökogemus

Alates 2020 Audit & Review OÜ, vandeaudiitor, juhatuse liige

2016 – 2020 Audiitorteenuse OÜ, prokurist, vandeaudiitor

2012 – 2016 Audiitorteenuse OÜ, projektijuht

2008 – 2012 Audiitorteenuse OÜ, assistent

Haridus

2008 – 2012 Tallinna Tehnikaülikool, majandusarvestus

2009 – 2011 Tartu Ülikooli kaugkoolitus Majandusarvestus I ja II

1994 – 1999 Tallinna Ülikool, käsitöö ja kodundus, lisaerialana matemaatika (lõpetamata)

1991 – 1994 Nõo Reaalgümnaasium

1983 – 1991 Nõo Põhikool

Liikmelisus

Audiitorkogu liige, tegevusluba nr 672, vandeaudiitor