Kuidas määrata ettevõttele uut audiitorit?

Audiitori valimine kuulub äriseadustiku kohaselt osanike koosoleku või üldkoosoleku pädevusse. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Audiitorit võib valida konkreetse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. Kui audiitor on omanike esindajate poolt valitud, siis peab juhatus esitama audiitori andmed äriregistrile. Esitada tuleb ka audiitori nõusolek. Majandusaasta aruande esitamise käigus läbi ettevõtjaportaali tuleb lisada ka vandeaudiitori …

Kuidas määrata ettevõttele uut audiitorit? Read More »

Millal on audit kohustuslik?

Auditi kohustuse sätestab audiitortegevuse seadus. Aastaaruande audiitorkontrolli vajavad: (Audiitortegevuse seaduse § 91 alusel) Enam kui kahe aktsionäriga aktsiaseltsid Ettevõtted, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suuremad kui: müügitulu või tulu 4 milj. EUR, varad bilansipäeva seisuga 2 milj. EUR, keskmine töötajate arv 50 inimest Ettevõtted, kellel vähemalt üks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes …

Millal on audit kohustuslik? Read More »

Millal on ülevaatus kohustuslik?

Ülevaatuse kohustuse sätestab audiitortegevuse seadus. Aastaaruande ülevaatust vajavad: (Audiitortegevuse seaduse §92 alusel) Ettevõtted, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaaruandes suuremad kui: müügitulu või tulu 1,6 milj. EUR, varad bilansipäeva seisuga 0,8 milj. EUR, töötajate keskmine arv 24 inimest. Ettevõtted, kellel vähemalt üksjärgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suuremad kui: müügitulu või tulu 4,8 milj. EUR, …

Millal on ülevaatus kohustuslik? Read More »