Millal on audit kohustuslik?

Auditi kohustuse sätestab audiitortegevuse seadus.

Aastaaruande audiitorkontrolli vajavad: (Audiitortegevuse seaduse § 91 alusel)

 1. Enam kui kahe aktsionäriga aktsiaseltsid
 2. Ettevõtted, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suuremad kui:
  • müügitulu või tulu 4 milj. EUR,
  • varad bilansipäeva seisuga 2 milj. EUR,
  • keskmine töötajate arv 50 inimest
 3. Ettevõtted, kellel vähemalt üks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suurem kui:
  • müügitulu või tulu 12 milj. EUR,
  • varad bilansipäeva seisuga 6 milj. EUR,
  • keskmine töötajate arv 180 inimest

Audit on kohustuslik ka sihtasutustele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, samuti testamendi alusel asutatud sihtasutusele või sihtasutusele, mille auditi kohutus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest.