Millal on ülevaatus kohustuslik?

Ülevaatuse kohustuse sätestab audiitortegevuse seadus. Aastaaruande ülevaatust vajavad: (Audiitortegevuse seaduse §92 alusel)

 1. Ettevõtted, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaaruandes suuremad kui:
  • müügitulu või tulu 1,6 milj. EUR,
  • varad bilansipäeva seisuga 0,8 milj. EUR,
  • töötajate keskmine arv 24 inimest.
 2. Ettevõtted, kellel vähemalt üksjärgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suuremad kui:
  • müügitulu või tulu 4,8 milj. EUR,
  • varad bilansipäeva seisuga 2,4 milj. EUR,
  • keskmine töötajate arv 72 inimest
 3. Ülevaatus on kohustuslik neile sihtasutustele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:
  • müügitulu või tulu 15 000 EUR,
  • varad bilansipäeva seisuga kokku 15 000 eurot

Väiksemad ja vähema avaliku huvi all olevad ettevõtted ei vaja sageli sellist kindlustunnet oma aruannetele, mida pakub audit, neile vajalik teenus võib olla ülevaatus. Võrreldes auditiga pakub ülevaatus avalikkusele väiksemat kindlustunnet.

Vaata teenuse sisu täpsemalt menüüpunkti “Teenused” alt.